Program 500+ a obniżenie alimentów

500+W związku z pojawieniem się  programu 500+, w ramach którego dziecko do 18. roku życia otrzymuje 500 zł miesięcznie pojawiły się wątpliwości odnośnie tego jak traktować te pieniądze i czy wpływają one wysokość dochodu dziecka w kontekście obowiązku alimentacyjnego rodziców. 

Jeśli odpowiedź byłaby twierdząca, to w efekcie zobowiązani do płacenia alimentów na małoletnie dzieci mogliby wnosić pozwy o obniżenie lub uchylenie alimentów. Prawnicy mieli wątpliwości, jaka będzie w tym przypadku praktyka orzecznicza, gdyż pozwy o obniżenie alimentów z powodu otrzymywania przez dziecko środków z programu 500+ zaczęły wpływać do sądów. Jednak 20.08.2016 r. dokonano nowelizacji art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zmieniając § 3, i określając, że świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) nie wpływa na zakres świadczeń alimentacyjnych.  Tą nowelizacją ustawodawca jednoznacznie „przeciął” wątpliwości – tym samym pobieranie świadczenia 500+ nie może stanowić podstawy żądania obniżenia alimentów ani też uzasadniać zasądzenia alimentów w niższej kwocie. 


Podstawa prawna:

art. 135 § 3