Podwyższenie alimentów

Z biegiem czasu może się okazać, że zasądzona kiedyś kwota alimentów po prostu nie wystarcza na wychowanie dziecka (w przypadku alimentów na dziecko) lub na własne potrzeby (w przypadku alimentów od małżonka/dzieci/rodziców/rodzeństwa). Możesz wtedy wnieść pozew o podwyższenie alimentów. Przepisy w żaden sposób nie regulują zagadnienia jak często można o to wnosić, jedyną przesłanką, którą sąd będzie badał, jest zmiana stosunków zarówno po stronie otrzymującego alimenty jak i płacącego alimenty. Takimi przesłankami mogą być w szczególności:

  • zwiększone potrzeby dziecka w związku z wyższym wiekiem
  • długotrwała choroba otrzymującego alimenty
  • nieszczęśliwy wypadek otrzymującego alimenty i związane z tym koszty (np. rehabilitacja)
  • wyższe zarobki osoby płacącej alimenty
  • otrzymanie przez osobę płacącą alimenty spadku/darowizny

Pozew o podwyższenie alimentów jest – podobnie jak pozew o ustalenie alimentów – zwolniony od opłaty sądowej. Należy go wnieść do sądu rejonowego właściwego dla osoby otrzymującej alimenty dołączając do niego odpis wyroku ustalającego alimenty lub odpis ostatniego wyroku zmieniającego wysokość alimentów oraz dowody, które potwierdzą zwiększone potrzeby osoby uprawnionej do alimentów. Występując jako opiekun małoletniego dziecka samodzielnie podpisujemy pozew, jeśli dziecko osiągnęło pełnoletność, to ono podpisuje pozew lub nas upełnomocnia (pełnomocnictwo dla osób najbliższych zwolnione jest od opłaty skarbowej  w wysokości 17 zł).

Jeszcze raz należy zaznaczyć, że sąd bada jedynie zmianę, która zaszła od momentu ostatniego orzekania, dlatego podnoszenie argumentów, które były rozważane podczas ostatniej rozprawy nie będzie miało żadnej doniosłości, sprawić może jedynie, że sam pozew będzie obszerniejszy.


Podstawa prawna:

  1. Art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – zmiana obowiązku alimentacyjnego